90 let Jožeta Govednika častnega člana ČD Metlika

V začetku avgusta je praznoval 90 let častni član Čebelarskega društva dr. Jožef Starc Metlika Jože Govednik. Jože je vzor do­brega in uspešnega čebelarja, aktiven član društva, iskren prijatelj in prenašalec znanja na druge. Razlogi in dokazi za te trditve pa so veliko obsežnejši in Jože jih "nalaga" na svoj hrbet kar precej dolgo. O sebi ne želi sam pisati, odklanja publicite­to; ko pa ga o njegovem odnosu do čebel vprašaš v njegovem čebelnjaku, pa se oči zaiskrijo in misli kar vrejo iz ust.

Jože rad govori, še več pa pove. O vsem. Ničesar ne zadrži zase. Najraje pred ali pa v čebelnjaku. Ta je velik, pravzaprav opremljeno stanovanje za čebele in Jožeta. Mnogokrat Jože dejansko preživi s čebelami vseh 24 ur. Čebele ga obenem poživljajo in umirjajo, Jože pravi, da ima z njimi prijateljski odnos. Ima mnogo prijateljev in znancev, še posebej med čebelarji. Ima veliko priznanj, tudi vsa tri odličja Antona Janše.

Še na dolga leta Jože!

ČD Metlika

90-let-190-let-290-let-390-let-4

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel