Dovoz na pašo v ČD Metlika

Pred   dovozom  čebel na pašo se je imetnik čebel dolžan pozanimati pri upravljalcu pašnega reda o vrsti  območja, kamor gre na pašo in o zahtevah, pod katerimi lahko premešča čebele na pašo.  Čebelar, ki pripelje čebele na pašo, mora izvajalcu pašnega reda  dostaviti Vlogo za namestitev čebel, ta pa mora vsebovati vse zahtevane podatke. Obrazec je objavljen na spletni strani v prilogi in se pošlje na naslov društva – Mestni trg 4, 8330 Metlika.

Na stojišču mora čebelar uporabnik takoj po namestitvi čebel na vidnem mestu zunaj koridorja letenja čebel namestiti: fotokopijo potrjene in podpisane pisne izjave, svoje ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko in registrsko oznako čebelnjaka. Čebelar prevoznik je dolžan redno in strokovno oskrbovati čebele. Krmljenje čebel podnevi, torej preden se zmrači, na stojišču ni dovoljeno. V brezpašnem obdobju na stojišču ni dovoljeno točenje medu. Čebelar prevoznik mora v celoti upoštevati PRAVILNIK o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja ( Uradni list RS, št. 94/03, 117/08 in 94/10 ).

Vsako kršenje pravilnika bo čebelarsko društvo ustrezno sankcioniralo in kršitelja prijavilo odgovornim institucijam.

Dokumenti za prenos:

 

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel