Čebelnjaki

AUGUŠTIN BORIS
Vinomer
AUGUŠTIN VLADO
Bojanja vas
BADOVINAC IVANKA
Čurile
CELESTINA IGOR
Grabrovec
ČRNUGELJ MARTIN
Berčice
DRAGOŠ VID
Boginja vas
DRAGOVAN BOJAN
Proštovo-Grabrovec
FENDRE JOŽE
Zakotek pri Sv Urbanu
GAČNIK JANEZ
Berčice
GERKŠIČ ANTON
Suhor
GOSENCA JOŽE
Radovica
govednik-boris GOVEDNIK BORIS
Slamna vas
GOVEDNIK JOŽEF
Škalba – Slamna vas
GUŠTIN PETER
Drašiči
HORVAT IVAN
Metlika
HRELIČ DRAGO
Metlika
HRELIČ KRUNOSLAV
Jelševnik
IVANŠEK AUGUŠTIN
Klošter
JAKLIČ MITJA
Metlika
JANJAC LEON
Rakovec
KAPUŠIN BRANKO
Krasinec
KAPUŠIN IVAN
Metlika
KOČEVAR ANTON
Rosalnice
KOČEVAR ANTON
Dragomlja vas
KOČEVAR MARTIN
Dragomlja vas
KONDA MARTIN
Dolnja Lokvica
KOSTELEC MARTIN
Drašiči
KRAŠEVEC JANEZ
Gornja Lokvica
KREMESEC ANTON
Radoviči
KUZMA FRANC
Grabrovec
LAH JANEZ
Drašiči
LEBAR ALOJZ
Ravnace
MARKUN EVA
Hrast pri Jugorju
MIHELČIČ MARJAN
Sela pri Jugorju
NEMANIČ ANTON
Božakovo
NEMANIČ ANTON
Gornja Lokvica
NEMANIČ MARTIN
Vidošiči
OGULIN ANTON
Bočka
OMAHNA MARJANA
Geršiči
OVNIČEK BOŠTJAN
Križevska vas
PLUT JOŽE
Krivoglavice
PLUT MARTIN
Dragomlja vas
PLUT MARTIN
Grm pri Podzemlju
PLUT STANISLAV
Krvavčji vrh
POGAČNIK ANTON in IZTOK
južna pobočja Gorjancev
PREVALŠEK VEKOSLAV
Berčice
PRUS JOŽEF
Krmačina
PRUS METOD
Metlika
REŽEK STANE
Radovica
SEVER ANDREJ
Metlika
ŠEGŠ FERDINAND
Otok
ŠEN BRUNO
Suhor
ŠIMEC JOŽE
Geršiči
ŠKOF ANTON
Dragomlja vas
ŠKOF SILVESTER
Dragomlja vas
ŠTUBLJER ANTON
Jugorje
ŠUKLJE IVANKA
Plešivica
ŠUKLJE JOŽEF
Bereča vas
ŠUŠTARŠIČ IVAN
Gradac
TOMC ANTON
Križevska vas
VAJDA MAKSIMILJAN
Grm – Kučar
VAJDA MILAN
Boldraž
VESELIČ JOŽEF
Metlika
VESELIČ UROŠ
Otok
VIDETIČ ZDENKO
Bereča vas
VUKŠINIČ BORIS
Bereča vas
ZUPANČIČ ANTON
Dragomlja vas
ŽAGAR SLAVKO
Dole

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel