Člani

naslovna

Čebelarsko društvo letos ob jubilejni 100-obletnici šteje 71 članov, poseda 81 stalnih čebelnjakov in stojišč in ima 1.336 družin, v sezoni pa od drugod pripeljejo še nekaj prevoznih čebelnjakov na sezonsko pašo kostanja . Zaenkrat nimamo poklicnih čebelarjev, velikost članov merjena po številu družin pa je naslednja:
do 10 družin 32 čebelarjev,
do 20 družin 17 čebelarjev
od 21-50 družin 13 čebelarjev
od 51-100 družin 3 čebelarji
nad 100 družin 2 čebelarja

Največja čebelarja med nami sta Pogačnik Iztok in Vajda Maksimilijan, ki čebelarita s preko 100 družinami.

Ob jubilejni slovesnosti v času Slovenske sadjarsko-čebelarske razstave leta 1994 je naše društvo imenovalo tri častne člane društva in to:

  1. Antona Obermana, čebelarja iz Metlike.
  2. Prof. dr. Jožeta Riharja iz Ljubljane, največjega slovenskega čebelarskega strokovnjaka in znanstvenika
  3. Prof. dr. Jožeta Starca, metliškega rojaka, živečega na Švedskem, čebelarskega strokovnjaka svetovnega pomena.

 

Žal so vsi naši častni člani že pokojni.

starcPo predlogu-sklepu UO in NO 13.septembra 2004 je jubilejna skupščina ČD Metlika 7 novembra 2004 sprejela sklep da se od tega dne Čebelarsko društvo Metlika preimenuje v:

ČEBELARSKO DRUŠTVO dr. JOŽEF STARC METLIKA

v spomina na našega pokojnega metliškega rojaka, čebelarskega strokovnjaka svetovnega slovesa.

Po predlogu-sklepu UO in NO 13.septembra 2004 je jubilejna skupščina ČD Metlika 7 novembra 2004 izvolila našega dolgoletnega člana Jožefa Govednika iz Slamne vasi 25, za častnega člana. Obrazložitev je sila kratka: Jože je vzor dobrega in uspešnega čebelarja, aktiven član društva, iskren prijatelj in prenašalec znanja na druge. Razlogi in dokazi za te trditve pa so veliko obsežnejši in Jože jih "nalaga" na svoj hrbet kar precej dolgo. O sebi ne želi sam pisati, odklanja publiciteto; ko pa ga o njegovem odnosu do čebel vprašaš v njegovem čebelnjaku, pa se oči zaiskrijo in misli kar vrejo iz ust.

Člani čebelarskega društva Metlika so do leta 2004 prejeli Odlikovanja Antona Janše I. II. in III. stopnje.

penicaOdlikovanja Antona Janše III. stopnje so prejeli:
Auguštin Vlado – dobitnik 2004
Benkovič Lovro
Butala Ivan
Črnugelj Jože
Črnugelj Martin – dobitnik 2004
Fendre Jože
Gosenca Jože
Guštin Peter – dobitnik 2004
Kapušin Ivan
Kozjan Milan+
Macele Jože –dobitnik 2004+
govNemanič Martin – dobitnik 2004
Pogačnik Anton
Prevalšek Slavo
Prus Jožef
Slanc Franc+
Starc Pavel+
Zupančič Anton Horvat Ivan - 2012
Drago Hrelič - 2012
Tomc Anton - 2012
Šegš Ferdinand - 2012
Plut Jože - 2012
Gačnik Jani - 2012
Ivanšek Avguštin - 2012
Dragovan Bojan - 2012

Odlikovanja Antona Janše II. Stopnje so prejeli:
Starc Pavel+
Penica Jožef – dobitnik 2004
Šuštaršič Ivan – dobitnik 2004
Vajda Milan
Veselič Jože
Gosenca Jože - 2012
Prevalšek Vekoslav - 2012
Zupančič Anton - 2012
Guštin Peter - 2012

Odlikovanja Antona Janše I. Stopnje so prejeli:
Gačnik Janez +
Sever Andrej
Jože Govednik – dobitnik 2006
Plut Stane - dobitnik 2008
ČD dr. Jožef Starc Metlika 2012

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel