Občni zbor ČD metlika

Občni zbor ČD Metlika je bil v soboto, 15. 2. 2020.

Kandidacijska komisija je za mandatno obdobje 2020 do 2024 prejela naslednje ponudbe in soglasja članov.

UPRANI ODBOR:

 1. Veselič Jožef, kandidat na predsednika
 2. Štefanič Jan, kandidat za tajnika
 3. Konda Martin, kandidatka za blagajnika
 4. Dragoš Vid, član in predsednik ČZBK.
 5. Dragovan Bojan, član in praproščak
 6. Gusič Veljko, član
 7. Škof Silvester, član

 

NADZORNI ODBOR za obdobje 2020/2022:

 1. Leščanec Jože
 2. Gosenca Jože – član
 3. Vajda Maksimiljan – član

 

DISCIPLIKSKA KOMISIJA:

 1. Vajda Milan
 2. Jaklič Mitja
 3. Šuklje Stanko
 4. Tomc Anton
 5. Kočevar Anton, Rosalnice

 

Senam je bil usklajen na seji UO ČD Metlika dne 2. 2. 2020.

UO in NO je bil izvoljen na občnem zboru ČD Metlika dne 15. 2. 2020.

1234567oz8

Foto: Jani Gačnik

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel